Tècnics en certificats, informes, i tot tipus de documentació legal per a qualsevol immoble. Realitzem cèdul·les d’habitabilitat, certificats d’eficiencia energètica, inspeccions tècniques d’edificis (ITE) i valoracions diverses. Som tècnics especialistes en diferents matèries per la vivenda, immobles, locals comercials i propietats en general.

Ha passat el vostre edifici la inspecció tècnica?

Donades les exigències legals per part d’administracions, hem incrementat el nostre equip de tècnics i la nostra àrea d’actuació geogràfica per arribar més lluny i agilitzar i els processos.